Bảng giá xe Mazda tháng 07-2019 tại Mazda Nguyễn Trãi

 • ĐƯỜNG DÂY HỖ TRỢ
 • 0906 669 005
 •  
   • Mazda2 Deluxe
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1,496 cc

    109Hp/6000rpm
    141Nm/4000rpm

     

   • 514.000.000 VNĐ

     

   • Mazda2 Deluxe - Màu đỏ pha lê
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1,496 cc

    109Hp/6000rpm
    141Nm/4000rpm

     

   • 522.000.000 VNĐ

     

   • Mazda2 Luxury
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1,496 cc

    109Hp/6000rpm
    141Nm/4000rpm

     

   • 564.000.000 VNĐ

     

   • Mazda2 Luxury - Màu đỏ pha lê
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1,496 cc

    109Hp/6000rpm
    141Nm/4000rpm

     

   • 572.000.000 VNĐ

     

   • Mazda2 Sport Luxury
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1,496 cc

    109Hp/6000rpm
    141Nm/4000rpm

     

   • 594.000.000 VNĐ

     

   • Mazda2 Sport Luxury - Màu đỏ pha lê
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1,496 cc

    109Hp/6000rpm
    141Nm/4000rpm

     

   • 602.000.000 VNĐ

     

   • Mazda2 Sport Luxury (W)
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1,496 cc

    109Hp/6000rpm
    141Nm/4000rpm

     

   • 604.000.000 VNĐ

     

   • Mazda2 Sport Luxuruy (W) - Màu đỏ pha lê
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1,496 cc

    109Hp/6000rpm
    141Nm/4000rpm

     

   • 612.000.000 VNĐ

     

  • mazda 2 new

   mazda 6

   mazda 3 new

   • Mazda3 Sport Luxury
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

     

     

   • 1496 cc
    110 HP/6,000 rpm
    144 Nm/4,000 rpm

   • 699.000.000 VNĐ

     

   • Mazda3 Sport Luxury -Màu Ghi xám/ Màu trắng ngọc trai
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

     

     

   • 1496 cc
    110 HP/6,000 rpm
    144 Nm/4,000 rpm

   • 703.000.000 VNĐ

     

   • Mazda3 Sport Luxury - Màu đỏ pha lê
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

     

     

   • 1496 cc
    110 HP/6,000 rpm
    144 Nm/4,000 rpm

   • 707.000.000 VNĐ

     

  • mazda 2 new

   mazda 6

   mazda 3 new

   • Mazda3 Luxury
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1496 cc
    110 HP/6,000 rpm 
    144 Nm/4,000 rpm

   • 669.000.000 VNĐ

     

   • Mazda3 Luxury (W)
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

     

     

   • 1496 cc
    110 HP/6,000 rpm 
    144 Nm/4,000 rpm

   • 669.000.000 VNĐ

     

   • Mazda3 Luxury - Màu Ghi xám/ Màu trắng ngọc trai
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1496 cc
    110 HP/6,000 rpm 
    144 Nm/4,000 rpm

   • 673.000.000 VNĐ

     

   • Mazda3 Luxury (W) - Màu Ghi xám/ Màu trắng ngọc trai
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

     

     

   • 1496 cc
    110 HP/6,000 rpm 
    144 Nm/4,000 rpm

   • 673.000.000 VNĐ

     

   • Mazda3 Luxury (W) - Màu đỏ pha lê
   •  

     
    Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại
     

     

   •  

     
    1496 cc
    110 HP/6,000 rpm 
    144 Nm/4,000 rpm

     

   • 677.000.000 VNĐ

     

   • Mazda3 Luxury - Màu đỏ pha lê
   •  

    Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

     

   •  

    1496 cc
    110 HP/6,000 rpm 
    144 Nm/4,000 rpm

     

   • 677.000.000 VNĐ

     

   • Mazda3 Premium
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1998 cc
    153 HP/6,000 rpm 
    200 Nm/4,000 rpm

   • 750.000.000 VNĐ

     

   • Mazda3 Premium - Màu Ghi xám/ Màu trắng ngọc trai
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1998 cc
    153 HP/6,000 rpm 
    200 Nm/4,000 rpm

   • 754.000.000 VNĐ

     

   • Mazda3 Premium - Màu đỏ pha lê
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1998 cc
    153 HP/6,000 rpm 
    200 Nm/4,000 rpm

   • 758.000.000 VNĐ

     

  • mazda 2 new

   mazda 6

   mazda 3 new

   • Mazda6 Deluxe
   •  

     
    Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

     

   •  

     
    1998 cc
    153 HP/6,000 rpm 
    200 Nm/4,000 rpm

     

   • 819.000.000 VNĐ

     

   • Mazda6 Deluxe - Màu Ghi xám/ Màu trắng ngọc trai
   •  

     
    Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

     

   •  

     
    1998 cc
    153 HP/6,000 rpm 
    200 Nm/4,000 rpm

     

   • 823.000.000 VNĐ

     

   • Mazda6 Deluxe - Màu đỏ pha lê
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1998 cc
    153 HP/6,000 rpm 
    200 Nm/4,000 rpm

   • 827.000.000 VNĐ

     

   • Mazda6 Luxury
   •  

     
    Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

     

   •  

     
    1998 cc
    153 HP/6,000 rpm 
    200 Nm/4,000 rpm

     

   • 899.000.000 VNĐ

     

   • Mazda6 Luxury - Màu Ghi xám/ Màu trắng ngọc trai
   •  

     
    Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

     

   •  

     
    1998 cc
    153 HP/6,000 rpm 
    200 Nm/4,000 rpm

     

   • 903.000.000 VNĐ

     

   • Mazda6 Luxury (W)
   •  

     
    Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

     

   •  

     
    1998 cc
    153 HP/6,000 rpm 
    200 Nm/4,000 rpm

     

   • 904.000.000 VNĐ

     

   • Mazda6 Luxury - Màu đỏ pha lê
   •  

     
    Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

     

   •  

     
    1998 cc
    153 HP/6,000 rpm 
    200 Nm/4,000 rpm

     

   • 907.000.000 VNĐ

     

   • Mazda6 Luxury (W) Màu Ghi xám/ Màu trắng ngọc trai
   •  

     
    Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

     

   •  

     
    1998 cc
    153 HP/6,000 rpm 
    200 Nm/4,000 rpm

     

   • 908.000.000 VNĐ

     

   • Mazda6 Luxury (W) - Màu đỏ pha lê
   •  

     
    Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

     

   • 1998 cc
    153 HP/6,000 rpm 
    200 Nm/4,000 rpm

   • 912.000.000 VNĐ

     

   • Mazda6 Premium
   •  

     
    Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

     

   •  

     
    2488 cc
    185 HP/5,700 rpm 
    250 Nm/3,250 rpm

     

   • 1.019.000.000 VNĐ

     

   • Mazda6 Premium - Màu Ghi xám/ Màu trắng ngọc trai
   •  

     
    Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

     

   •  

     
    2488 cc
    185 HP/5,700 rpm 
    250 Nm/3,250 rpm

     

   • 1.023.000.000 VNĐ

     

   • Mazda6 Premium - Màu đỏ pha lê
   •  

     
    Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

     

   •  

     
    2488 cc
    185 HP/5,700 rpm 
    250 Nm/3,250 rpm

     

   • 1.027.000.000 VNĐ

     

  • mazda 2 new

   mazda 6

   mazda 3 new

   • Mazda CX-5 Deluxe
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1998 cc

    153 HP/6000 rpm
    200 Nm/4000 rpm

     

   • 899.000.000 VNĐ

     

   • Mazda CX-5 Deluxe - Màu Ghi xám/ Màu trắng ngọc trai
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1998 cc

    153 HP/6000 rpm
    200 Nm/4000 rpm

     

   • 903.000.000 VNĐ

     

   • Mazda CX-5 Deluxe (W)
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1998 cc

    153 HP/6000 rpm
    200 Nm/4000 rpm

     

   • 904.000.000 VNĐ

     

   • Mazda CX-5 Deluxe - Màu đỏ pha lê
   •  

     
    Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

     

   •  

     
    1998 cc
    153 HP/6000 rpm
    200 Nm/4000 rpm

     

   • 907.000.000 VNĐ

     

   • Mazda CX-5 Deluxe (W) - Màu Ghi xám/ Màu trắng ngọc trai
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1998 cc

    153 HP/6000 rpm
    200 Nm/4000 rpm

     

   • 908.000.000 VNĐ

     

   • Mazda CX-5 Deluxe (W) - Màu đỏ pha lê
   •  

     
    Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

     

   •  

     
    1998 cc
    153 HP/6000 rpm
    200 Nm/4000 rpm

     

   • 912.000.000 VNĐ

     

   • Mazda CX-5 Premium
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 2488 cc

    188 HP/5700 rpm
    251 Nm/3250 rpm

     

   • 999.000.000 VNĐ

     

   • Mazda CX-5 Premium - Màu Ghi xám/ Màu trắng ngọc trai
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 2488 cc

    188 HP/5700 rpm
    251 Nm/3250 rpm

     

   • 1.003.000.000 VNĐ

     

   • Mazda CX-5 Premium (W)
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 2488 cc

    188 HP/5700 rpm
    251 Nm/3250 rpm

     

   • 1.004.000.000 VNĐ

     

   • Mazda CX-5 Premium - Màu đỏ pha lê
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 2488 cc

    188 HP/5700 rpm
    251 Nm/3250 rpm

     

   • 1.007.000.000 VNĐ

     

   • Mazda CX-5 Premium (W) - Màu Ghi xám/ Màu trắng ngọc trai
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 2488 cc

    188 HP/5700 rpm
    251 Nm/3250 rpm

     

   • 1.008.000.000 VNĐ

     

   • Mazda CX-5 Premium (W) - Màu đỏ pha lê
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 2488 cc

    188 HP/5700 rpm
    251 Nm/3250 rpm

     

   • 1.012.000.000 VNĐ

     

   • Mazda CX-5 Premium AWD
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 2488 cc

    188 HP/5700 rpm
    251 Nm/4000 rpm

     

   • 1.019.000.000 VNĐ

     

   • Mazda CX-5 Premium AWD - Màu Ghi xám/ Màu trắng ngọc trai
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 2488 cc

    188 HP/5700 rpm
    251 Nm/4000 rpm

     

   • 1.023.000.000 VNĐ

     

   • Mazda CX-5 Premium AWD - Màu đỏ pha lê
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 2488 cc

    188 HP/5700 rpm
    251 Nm/4000 rpm

     

   • 1.027.000.000 VNĐ

     

  • mazda 2 new

   mazda 6

   mazda 3 new

   • New Mazda CX-5 Deluxe
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1998 cc

    153 HP/6000 rpm
    200 Nm/4000 rpm

     

   • 929.000.000 VNĐ

     

   • New Mazda CX-5 Luxury
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 1998 cc

    154 HP/6000 rpm
    200 Nm/4000 rpm

     

   • 979.000.000 VNĐ

     

   • New Mazda CX-5 Premium
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

     

     

   • 1998 cc

    154 HP/6000 rpm
    200 Nm/4000 rpm

     

   • 1.019.000.000 VNĐ

     

   • New Mazda CX-5 Signature Premium 2WD
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

    * Không trang bị 
       i-Activsense

     

   • 2488 cc

    188 HP/6000 rpm
    252 Nm/4000 rpm

     

   • 1.049.000.000 VNĐ

     

   • New Mazda CX-5 Signature Premium 2WD
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

    * Trang bị i-Activsense

     

   • 2488 cc

    188 HP/6000 rpm
    252 Nm/4000 rpm

     

   • 1.099.000.000 VNĐ

     

   • New Mazda CX-5 Signature Premium AWD
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

    * Trang bị i-Activsense

     

   • 2488 cc

    188 HP/6000 rpm
    252 Nm/4000 rpm

     

   • 1.179.000.000 VNĐ

     

  • mazda 2 new

   mazda 6

   mazda 3 new

   • Mazda CX-8 Deluxe (*)
   • (*) Nhận đặt hàng trong năm 2019 với       

    mức giá dự kiến:

     

   •  

   • 1.199.000.000 VNĐ

     

   • Mazda CX-8 Luxury
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 2,488 cc

    188Hp/6000rpm
    252Nm/4000rpm

     

   • 1.244.000.000 VNĐ

     

   • Mazda CX-8 Premium
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 2,488 cc

    188Hp/6000rpm
    252Nm/4000rpm

     

   • 1.399.000.000 VNĐ

     

   • Mazda CX-8 Premium AWD
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 2,488 cc

    188Hp/6000rpm
    252Nm/4000rpm

     

   • 1.444.000.000 VNĐ

     

  • mazda 2 new

   mazda 6

   mazda 3 new

   • BT-50 Standard 4x4
   • Động cơ 
    Công suất cực đại 
    Mô men xoắn cực đại

   • 2,198 cc 
    148 HP/3,700 rpm 
    375 Nm/1,500
    - 2,500 rpm

   • 620.000.000 VNĐ

     

   • BT-50 Deluxe 4x2
   • Động cơ

    Công suất cực đại
    Mô-men xoắn tối đa

     

   • 2.2L

    148 Hp/ 3700 rpm
    375 Nm/1500
    - 2500 rpm
     

     

   • 645.000.000 VNĐ

     

   • BT-50 Luxury 4x2
   • Động cơ

    Công suất cực đại
    Mô-men xoắn tối đa

     

   • 2.2L

    148 Hp/ 3700 rpm
    375 Nm/1500
    - 2500 rpm
     

     

   • 699.000.000 VNĐ

     

   • BT-50 Premium 4x4
   • Động cơ

    Công suất cực đại
    Mô-men xoắn tối đa

     

   • 3.2L

    197 Hp/ 3000 rpm
    470 Nm/1750
    - 2500 rpm
     

     

   • 799.000.000 VNĐ

     

Top

 (0)    NHẬN BÁO GIÁ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Để nhận được "BÁO GIÁ ĐẶC BIỆT" và các "CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI", Quý khách vui lòng điền form báo giá dưới đây: